Училишта

СОУ,,Љупчо Сантов,, Кочани

Назив СОУ,,Љупчо Сантов,,
Град Кочани
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 033 271598
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net