Училишта

СОУ,, Гошо Викентиев,, Кочани

Назив СОУ,, Гошо Викентиев,,
Град Кочани
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 033 294 247
Факс 294001

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net