Училишта

СОУ,,Св.Кирил и Методиј,, Неготино

Назив СОУ,,Св.Кирил и Методиј,,
Град Неготино
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 043 361079; 365464
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net