Училишта

АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ с.Кукуречани Битола

Назив АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ с.Кукуречани
Град Битола
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 286-027
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net