Училишта

СОУ,,Наум Наумовски Борче,, Пробиштип

Назив СОУ,,Наум Наумовски Борче,,
Град Пробиштип
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 032 483185; 483012
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net