Училишта

СОУ,,Цар Самоил,, Ресен

Назив СОУ,,Цар Самоил,,
Град Ресен
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 047 451899
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net