Училишта

СУГС,,Раде Јовчевски Корчагин,, Скопје

Назив СУГС,,Раде Јовчевски Корчагин,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3115116 т/фах
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net