Училишта

СУГС,,Браќа Миладиновци,, Скопје

Назив СУГС,,Браќа Миладиновци,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 2794967; 2791044
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net