Училишта

СМУГС,,Д-р Панче Караѓозов,, Скопје

Назив СМУГС,,Д-р Панче Караѓозов,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3120326; 3120187
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net