Училишта

ДМБУЦ,,Илија Николовски Луј,, Скопје

Назив ДМБУЦ,,Илија Николовски Луј,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3115527; 3230257; 3119004
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net