Училишта

ЦСО,Св.Наум Охридски,, Скопје

Назив ЦСО,Св.Наум Охридски,,
Град Скопје
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 3119472; 3112418
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net