Училишта

СОУ,,Нико Нестор,, Струга

Назив СОУ,,Нико Нестор,,
Град Струга
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 046 786140
Факс 786141

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net