Училишта

СОУ,,Јане Сандански,, Струмица

Назив СОУ,,Јане Сандански,,
Град Струмица
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 034 326317; 323151
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net