Училишта

СОУ,,Никола Карев,, Струмица

Назив СОУ,,Никола Карев,,
Град Струмица
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 034 346889
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net