Училишта

СОУ,,Димитар Влахов,, Струмица

Назив СОУ,,Димитар Влахов,,
Град Струмица
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 034 345298; 323811
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net