Училишта

ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ Гостивар

Назив ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ
Град Гостивар
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 215-115
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net