Училишта

СОУ,,Јане Сандански,, Штип

Назив СОУ,,Јане Сандански,,
Град Штип
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 032 391006
Факс 393192

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net