Училишта

ДМУЦ ,,Сергеј Михајлов,, Штип

Назив ДМУЦ ,,Сергеј Михајлов,,
Град Штип
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 032 391457
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net