Училишта

ДАМЕ ГРУЕВ Битола

Назив ДАМЕ ГРУЕВ
Град Битола
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 229-115
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net